KALANGOS HALKASI

Ord. Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos kalp damar cerrahisinde kullanılan, biyolojik olarak parçalanabilen Kalangos Halkası’nın da mucididir. Kalangos halkası, mitral ve triküspit kalp kapakçıklarının dilate anulüsünün cerrahi olarak düzeltilmesini sağlar.1

 

Damar cerrahisinde dikiş ipi olarak kullanılan maddenin kimyasal yapısı ve molekül ağırlığını değiştirerek geliştirilen halka, takıldıktan 18 ay sonra eriyerek vücutta tamamen yok olmaktadır. Bu buluş hem ameliyat süresini kısaltmış hem de çocukların ileri yaşta benzer ameliyatları tekrar olması gerekliliğini ortadan kaldırmıştır.

Share ikonu
Ordinaryus Profesör Doktor Afksendiyos Kalangos